Strategisch Advies Den Oudsten


STRATEGISCH ADVIES DEN OUDSTEN

Verbinding tussen Beleid | Organisatie | ICT

Onafhankelijke en hoogwaardige dienstverlening op de volgende gebieden:

  • Optimaliseren van organisatie- en beleidsprocessen
  • Faciliteren van organisatieveranderingen
  • Informatiemanagement
  • Informatiebeveiliging (cybersecurity)
  • E-Dienstverlening/e-overheid/i-NUP
  • Kennisoverdracht (trainingen, presentaties en workshops)

Eric den Oudsten is internationaal gecertificeerd als Certified Management Consultant (CMC) en Prince2 Practitioner en onderschrijft de gedragscode van de Orde van Organisatiekundigen en -adviseurs (Ooa). Strategisch Advies Den Oudsten is tevens aangesloten bij de Beroepsvereniging voor ICT-professionals (Ngi NGN).

Customize This