Matthijs Schultz


Ik ben begonnen in de Retail, via de B2B overgestapt naar de zorg. Eerst in de Cure en daarna in de Care gewerkt. Iedere branche heeft daarbij zijn eigen kenmerken, problemen, uitdagingen en veranderende markt. Maar de rode draad is business-control in de brede zin van het woord: faciliteren, meedenken en met een menselijke insteek. 

Juist de vertaalslag van de Business naar IT of van Business naar Control blijkt in veel gevallen erg lastig te maken. De werkelijkheid is vaak weerbarstiger dan de mogelijkheden binnen systemen waardoor oplossingen bij de gebruiker (lijken te) knellen en uiteindelijk veranderingen in de organisatie niet goed lukken. Dit heeft vaak te maken met de mens en niet met de oplossing. 

Mijn toegevoegde waarde is het menselijke aspect binnen deze trajecten te bewaken, te begeleiden en hen de systemen helpen te begrijpen. Vertellen en uitleggen hoe de vertaalslag werkt. Hierdoor kunnen oplossingen een hogere acceptatiegraad hebben en daardoor ook gemakkelijker geimplementeerd worden.

Vaak is het effectiever om kleine belemmeringen in de huidige procedure op te heffen, dan de procedure compleet opnieuw neer te zetten. Hiervoor is het noodzakelijk dat het primaire proces eerst goed begrepen wordt. Pas dan kan de juiste oplossing gevonden worden.

Customize This