LoopbaanNed


LoopbaanNed is een coöperatie van professionals en is onderdeel van de LBN Coöperatie voor Organisatieontwikkeling U.A. De professionals zijn werkzaam op het gebied van coaching, loopbaanadvies, assessments, outplacement, teamcoaching en training. We werken met consultants verspreid over het hele land waardoor we goed bereikbaar zijn voor opdrachtgevers en cliënten.

Onze doelgroep bestaat uit hoger opgeleiden, management en executives. We hebben ruime ervaring in diverse sectoren: bedrijfsleven, dienstverlening, overheid, onderwijs en zorg

Visie

Succesvol zijn wordt bepaald door de mate waarin men in staat is om te leren van ervaringen en kan inspelen op veranderingen. Dat is niet voor elk individu of voor elke organisatie een vanzelfsprekende uitdaging. Het kan zelfs een bron van problemen en conflicten zijn.                               

In onze adviezen staan de mens en zijn werkomgeving centraal.  LoopbaanNed geeft richting bij het zoeken naar oplossingen waarmee fixatie op problemen wordt voorkomen en/of doorbroken.

Op deze manier begeleiden wij bij de verbetering van de prestaties van mensen en organisaties.

Onze rol is die van procesbegeleider bij het (her)ontdekken van uw eigen richting.

Customize This