LAM Administratieve Diensten


Als ondernemer is het belangrijk om een gedegen en up-to date financiële administratie te voeren. Zo weet u op elk moment hoe uw onderneming ervoor staat.

Ook is zij van het allergrootst belang daar waar het gaat om de communicatie met derden. 
Denkt u hierbij aan instanties als banken, de fiscus of andere kredietverstrekkers. 
Op periodieke basis verstrekt u aan ons de boekhoudgegevens.
Na verwerking van alle gegevens ontvangt u periodiek een actuele balans, winst- en verliesrekening, debiteuren- en crediteurenoverzicht.
Tenslotte draagt LAM zorg voor de voor uw geldende belasting aangifte.

In een Oogopslag:

  • Verzorgen van de financiële administratie
  • Jaarrekening, Verlies en winst rekeningen , balans
  • Loon administratie
  • Aangiftes IB- OB- ICL- LH
  • Correspondentie fiscus
  • Facturatie debiteuren
  • Contracten
  • Advies opstarten van ondernemingen
  • Belastingzaken & Advies

 

Iedere ondernemer krijgt te maken met fiscale aangelegenheden. U wenst, ondanks de veelheid en complexiteit aan fiscale wet- en regelgeving, optimaal gebruik te maken van de fiscale faciliteiten en mogelijkheden.

Daarnaast wilt u zekerheid over de juistheid van uw (fiscale) aangiften, om achteraf niet voor verrassingen komen te staan.

Vanzelfsprekend verzorgt Lam Administratieve Diensten uw fiscale aangiften met de grootst mogelijke zorg en deskundigheid. Optimale kwaliteit wordt hierbij gewaarborgd.

Customize This