Happiness Inside


Happiness Inside is opgericht met als doel zoveel mogelijk mensen en organisaties in staat te stellen moeiteloos gezond, succesvol en gelukkig te zijn. Begrip van een aantal principes die ten grondslag liggen aan het moeiteloos functioneren van de natuur om ons heen heeft veel grote ondernemers succes gebracht. Zelf ben ik tijdens de laatste jaren van mijn managementcarriere keer op keer in staat gebleken om zaken als medewerkertevredenheid, klanttevredenheid, verzuim, omzet en kosten significant positiever te beinvloeden dan welke andere afdeling dan ook en dat op moeiteloze wijze.

Begrip van de oosterse, holistische visie op de mens en haar rol in de wereld om haar heen ligt aan de basis van het concept van Happiness Inside. De westerse denkwijze heeft zich sinds het ontstaan van de moderne wetenschap meer en meer richting specialisatie, oorzaak-gevolg en rationaliteit bewogen, met een diepgaande kennis op velerlei gebieden tot gevolg. Een nadelig effect van deze manier van denken is dat zicht op en begrip van het geheel niet langer onderdeel uitmaakt van het westerse paradigma. "Specialisatie leidt tot steeds meer kennis van steeds minder."

Met Happiness Inside maak ik mensen en organisaties bewust van de organiserende principes die er op een dieper niveau voor zorgen dat de wereld om ons heen draait zoals deze draait en reik ik kennis en middelen aan waarmee iedereen bewust gebruik kan gaan maken van deze principes. Het uitbannen van stress is een belangrijk onderdeel van onze aanpak. Stress is wat mensen en organisaties verlamt en ziek maakt, zodra we stress gaan transformeren in positieve energie en we weer met plezier aan de slag gaan worden gezondheid, groei en succes moeiteloos een vast onderdeel van de dagelijkse praktijk.

Bart de Bondt, ex-CEO ING verzekeringen: Internationale studies tonen aan dat bedrijven waar medewerkers gelukkig zijn tot 33% winstgevender, 45% productiever en 300% innovatiever zijn, omzetten draaien die 37% hoger liggen, 50% minder veilgheidsissues hebben en een verzuim hebben dat 66% lager ligt dan gemiddeld.

Happiness Inside draait om het creeren van succes, gezondheid en geluk en het besef dat dit voor IEDEREEN bereikbaar is.

 

@erikpasveer

Customize This