BVJI


Ik neem freelance opdrachten aan voor:
 
Juridische advisering en bijstand in huurrechtzaken

Juridische advisering en bijstand in    arbeidsrechtzaken

Het opstellen en toetsen van algemene voorwaarden

Procesvertegenwoordiging in bezwaar- , beroeps- en kantongerechtprocedures

Het opstellen en toetsen van overeenkomsten

Aanpakken van het niet-naleven (wanprestatie) van een verbintenis uit overeenkomst

Schadeverhaal (o.g.v. onrechtmatige daad) in verband met toegebrachte
schade aan lijf en/of eigendommen

Advisering in verzekeringskwesties

Incasso


 

Customize This